Ogrodzenia

Ogrodzenie jest konstrukcją, która poza swoją podstawową funkcję - zapewnienia prywatności i oddzielenia otoczenia domu od drogi czy innej działki, pełni także rolę reprezentacyjną - jest często wizytówką jej właścicieli. Swoją formą, materiałami, kolorem ogrodzenie powinno nawiązywać do otaczających go elementów. Można to osiągnąć na wiele różnych sposobów - np. jeśli wzór przęseł będzie podobny do balustrad schodów czy balkonów, a słupki i murki zostaną wykończone takimi samymi materiałami jak ściana lub cokół domu.

Budując ogrodzenie warto wiedzieć, że:
- do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale w przypadku ogrodzenia od strony ulicy i drogi publicznej trzeba zgłosić ten fakt do właściwego urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem robót,
- ogrodzenie między sąsiednimi działkami nie wymaga zgłoszenia jeśli jego wysokość nie przekracza 2,2 m
ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki,
- brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz, nie powinny mieć progów utrudniających przejazd niepełnosprawnym,
- minimalna szerokość furtki w świetle wynosi 90 cm, a bramy wjazdowej 240 cm.


ROZWIĄZANIE 1
słupek: kształtka OW1
murek: cegła 25 x 12 x 6,5 cm
zwieńczenie murka: kształtka OW2
Pobierz: Executive head fence design
[pdf typ:pdf, rozmiar: 992.33 KB]
ROZWIĄZANIE 2
słupek: kształtka OW1
murek: cegła 25 x 12 x 6,5 cm
zwieńczenie murka: kształtka OW2
ROZWIĄZANIE 3
słupek: cegła 25 x 12 x 6,5cm
murek: cegła 25 x 12 x 6,5 cm
zwieńczenie murka: cegła 25 x 12 x 6,5cm
ROZWIĄZANIE 4
słupek: cegła 25 x 12 x 6,5cm
murek: cegła 25 x 12 x 6,5 cm
zwieńczenie murka: cegła 25 x 12 x 6,5cm

POBIERZ:
Ogrodzenia - kalkulator zapotrzebowania materiałowego [format: XLS, rozmiar: 2,66 MB]