Formularz zamówienia próbek produktów

Szanowni Pa?stwo,

Od dnia 1.07.17r poni?sza aplikacja do zamawiania próbek naszych produktów jest nieaktywna i próbki nie b?d? realizowane.
W celu uzyskania próbek prosimy o kontakt z Regionalnymi Kierownikami Sprzeda?y. Ich lista dost?pna jest na stronie www.klinkier.pl w zak?adce Kontakt/Regionalni Kierownicy Sprzeda?y.

Zakupu naszych produktów mog? Pa?stwo dokona? w sk?adach budowlanych dost?pnych w zak?adce "Gdzie kupi??"