Wykorzystanie pustaków wentylacyjnych

Cztery kana?y wentylacyjne:Dwa kana?y wentylacyjne: