Zwieńczenia słupków i murków

Murek 12 cm
cegła połówkowa
25 x 5,5 x 6,5 cm
7 szt / mb
kształtka OW2
25 x 12 x 6,5 cm
14 szt / mb

Murek 25 cm
cegła
25 x 12 x 6,5 cm
14 szt / mb
cegła połówkowa
25 x 5,5 x 6,5 cm
14 szt / mb
kształtka D1
30 x 10 x 6,5 cm
14 szt / mb
kształtka OW2
25 x 12 x 6,5 cm
14 szt / mb

Murek 38 cm
cegła
25 x 12 x 6,5 cm
21 szt / mb
kształtka OW1
25 x 12 x 6,5 cm
28 szt / mb
kształtka P1
21,5 x 10 x 6,5 cm
28 szt / mb


Zakończenie słupka kształtkami docinanymi

Zakończenia murka