Tarasy, schody, ścieżki z bruku klinkierowego

Tarasy, ścieżki i schody są elementami architektury łączącymi dom z przylegającym do niego ogrodem. Harmonijne skomponowanie tych przestrzeni wymaga kreatywności, a jednocześnie praktycznego podejścia, które zintegruje wszystkie funkcje, jakie powinny spełniać dobrze zaprojektowane i wykonane elementy małej architektury.
Wybierając projekt i decydując się na określoną technologię budowy tarasu należy pamiętać, iż powinien on spełniać kilka podstawowych wymogów:
•    współgrać z architekturą i bryłą budynku;
•    być oddzielone od bryły budynku niewielkim progiem, który będzie przeciwdziałać napływaniu wody do budynku, a jednocześnie będzie stanowić płynne i naturalne przedłużenie powierzchni użytkowej domu;
•    być położone nieco powyżej poziomu gruntu, jednak na tyle nieznacznie, aby nie zakłócać harmonijnego przejścia i nie stawiać sztucznych barier architektonicznych;
•    ich powierzchnie powinny mieć 1,5-2% spadku, aby ułatwić w ten sposób odprowadzanie wody do ogrodu. W tarasach, ścieżkach i schodach zbudowanych na warstwach przepuszczalnych dopuszczalne jest wykonywanie spadku 0%, ponieważ woda opadowa nie spływa wtedy po powierzchni, ale przesącza się przez szczeliny miedzy kostkami bruku spływając w głębsze partie podbudowy aż do warstw gruntu rodzimego;
•    materiały użyte do budowy tych konstrukcji muszą być odporne na wahania temperatur, mróz i ścieranie. Tylko takie cechy pozwolą uniknąć szybkich zniszczeń i kosztownych remontów;
•    wierzchnia warstwa powinna być zawsze równa i antypoślizgowa;
•    w przypadku tarasu ze schodkami ważne jest, aby stopnie, które go tworzą były dość niskie i szerokie, co podnosi komfort ich użytkowania. Mogą być one wykończone brukiem klinkierowym kładzionym na rolkę lub też kostkę granitową.

Tarasy i schody wykonane jedną z najbardziej znanych i tradycyjnych metod – z płytek ceramicznych przyklejonych do podłoża, to rozwiązanie, które z czasem może przysporzyć wielu trudności. Częste pękanie, łuszczenie się czy odspajanie płytek od podłoża to tylko część problemów spotykających właścicieli tarasów. Można tego uniknąć stosując prostszą i jak się okazuje tańszą technologi? - z użyciem BRUKU KLINKIEROWEGO. Nie wymaga ona specjalistycznych materiałów (np. klejów elastycznych i mrozoodpornych), wykonywania dość drogiej i czasochłonnej izolacji przeciwwilgociowej, jest szybsza w wykonaniu i na dodatek pozwala powtórnie wykorzystać bruk w tym samym bądź innym miejscu z zachowaniem jego pierwotnej jakości i estetyki (ponieważ nie jest przyklejony na stałe do podłoża, a jedynie ułożony na warstwie podsypki).

Ile to kosztuje?


Porównanie kosztów wykonania tarasu w różnych technologiach:

 
           
Nakłady i ceny wg SEKOCENBUD (ogólnopolska baza cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny) oraz KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych – gromadzi dane o czasie wykonywania danej czynności lub pracy) z IV kwartału 2017 r. (ceny netto): bazy te zawierają uśrednione ceny materiałów i robocizny w budownictwie (uśrednione ze względu na różnice cenowe występujące w poszczególnych regionach Polski), które wykorzystywane są przez kosztorysantów do wszelkiego rodzaju wycen robót i obiektów budowlanych. Dzięki nim możliwe jest obiektywne porównanie kosztów wykonania danej inwestycji w różnych technologiach.


Jak to wykonać?

Wykonanie tarasu na warstwach żwiru to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Umożliwia bowiem odprowadzenie wilgoci i eliminuje uszkodzenia elementów nawierzchni - woda i skutki wywołane jej obecnością są największym wrogiem każdej konstrukcji.

Jak to wykonać?
Budując konstrukcję, jaką może być taras, ścieżka czy schody, należy najpierw zamocować krawężnik [np. z bruku lub cegły pełnej ustawionej na sztorc] przy użyciu zaprawy do murowania klinkieru. Następnie wypełniamy wnętrze obramowania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu, zagęszczamy i układamy wierzchnią warstwę bruku.

W przypadku schodów mocujemy kolejny stopień, układamy kolejną warstwę kruszywa, zagęszczamy i powtarzamy te czynności, aż do osiągnięcia żądanego poziomu.

 

Przekrój tarasu na warstwie przepuszczalnej wykonany z bruku klinkierowego