Taras z klinkieru - metamorfoza ogrodu

  • Dlaczego warto wybrać bruk klinkierowy, a nie kostki betonowe? Sprawdź sam!
  • Szczegółowa instrukcja układania tarasu znajduje się tutaj.
Jak w ciągu tygodnia całkowicie odmienić swój ogród? Oto przykładowa metamorfoza tarasu i przydomowych ścieżek przy wykorzystaniu
bruku klinkierowego LHL.
 
    Metamorfoza ogrodu - stan przed i po
 
     
 
 
Stan przed   Stan po
     
 
Stan przed   Stan po
 
     
 
KROK 0   Stan istniejący
 
     
 
   
Brama wjazdowa   Część komunikacyjna   Część wypoczynkowa
         
   
Nawierzchnia   Odwodnienie   Taras
         
       
Wjazd na posesję        
 
 

 
 
KROK 1   Przygotowanie podłoża - prace przy budynku
 
     
 
   
Korytowanie terenu w części wypoczynkowej   Określenie poziomu tarasu   Przygotowanie gniazda dla rewizji rury spustowej
         
   
Przygotowanie poduszki z piasku pod rurę odwodnienia   Montaż rewizji   Osadzenie instalacji odwodnienia
         
   
Wyprowadzenie odpływu do kratki odwadniającej   Przygotowanie ławy pod kratkę odwadniającą   Osadzanie kratki odwadniającej
         
   
Profilowanie powierzchni bocznej płyty oporowej   Kontrola ułożenia kratki odwodnieniowej   Osadzona i podłączona z odpływem kratka
         
     
Montaż folii chroniącej elewację przed uszkodzeniem   Stabilizacja folii kruszywem    
 
 

 
 
KROK 2   Przygotowanie podłoża - prace przy tarasie i ścieżce
 
     
 
   
Wykorytowany teren pod taras i chodnik   Utylizacja gruzu budowlanego   Ustalanie spadków (ok 2%) nawierzchni
         
   
Wypełnianie koryta kruszywem frakcji 8-32mm   Wypelnianie koryta kruszywem frakcji 8-32mm   Ubijanie
         
   
Wypełnione kruszywem i ubite mechanicznie koryto scieżki   Nawiezienie kruszywa frakcji 0-2mm   Uzupełnione kruszywem frakcji 2-8mm oraz zagęszczone koryto ścieżki
 
 

 
 
KROK 3   Przygotowanie obrzeży tarasu
 
     
 
   
Wykonanie obrzeża tarasu z kostek granitowych 20x20x20cm ułożonych na nasypie z zaprawy drenażowej do klinkieru   Segregacja kamienia pod względem wymiarowym   Układanie kostek do poziomu sznurka
         
   
Przygotowanie dalszej części nasypu z zaprawy pod kostki granitowe   Zamknięcie pierwszej (najwyższej) części tarasu   Formowanie powierzchni wspornych zaprawą drenażową do klinkieru
         
   
Wypełnianie spoin między kostkami obrzeża zaprawą do spoinowania klinkieru   Wymycie spoin   Gotowe obrzeża górnego i dolnego tarasu
 
 

 
 
KROK 4   Przygotowanie obrzeży ścieżki
 
     
 
   
Przygotowanie nasypu z zaprawy drenarskiej pod krawężnik z granitu   Układanie obrzeża wg wyznaczonego sznurkami przebiegu   Osadzenie kostki do poziomu wyznaczonego sznurkiem
         
   
Kształtowanie powierzchni wspornych   Ukształtowane powierzchnie wsporne   Wypełnienie i uformowanie spoin
         
       
Uformowane obrzeże        
 
 

 
 
KROK 5   Układanie tarasu
 
     
 
   
Wyprofilowanie powierzchni górnej części tarasu za pośrednictwem metalowych prowadnic   Brukowanie górnej części tarasu   Brukowanie ciąg dalszy
         
   
Uzupełnianie nawierzchni docinanymi elementami bruku   Zagęszczenie środkowej części tarasu   Określenie poziomu środkowej części tarasu
         
   
Wyprowadzenie płaszczyzn środkowej części tarasu   Brukowanie środkowej części tarasu   Trasowanie kostek brukowych
         
   
Uzupełnienie brakujących elementów   Uzupełnianie szczelin dociętymi kawałkami bruku   Dopracowanie szczegółów
         
   
Dopracowaie szczegółów ciąg dalszy   Brukowanie dolnej części tarasu wzorem blokowym   Wypełnianie szczelin drobnym kruszywem
         
   
Szlamowanie szczelin   Dobicie kostek zagęszczrką z gumowa nakładką na płytę wibracyjną   Zagęszczarka z nakładką na płytę wibracyjną
         
       
Kontrola równego dobicia kostek brukowych        
 
 

 
 
KROK 6   Układanie tarasu na betonie
 
     
 
   
Wyrównanie powierzchni betonu zaprawą renowacyjną   Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię z bruku z użyciem gruboziarnistego piasku -część nawierzchni osłonięta przed działaniem wody opadowej   Wyrównanie nawierzchni
         
   
Nawiązanie poziomu do kratki odwadniającej   Brukowanie wejścia do budynku   Ciąg dalszy brukowania
         
       
Kontrola ułożenia nawierzchni        
 
 

 
 
KROK 7   Układanie ścieżki
 
     
 
   
Nawożenie między obramowania gruboziarnistego piasku   Roziągnięcie kruszywa między obrzeżami   Określanie wysokości wartwy
         
   
Zagęszczenie wartwy wyrównawczej   Profilowanie warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem prowadnic metalowych   Usunięcie prowadnic
         
   
Ponowne osadzenie prowadnic   Rowki po prowadnicach   Uzupełnianie kruszywem rowków po prowadnicach
         
   
Dalsze profilowanie warstwy wyrównawczej   Układanie pierwszych warstw bruku klinkierowego   Ustalanie rozstawu między kostkami brukowymi
         
   
Brukowanie przestrzeni między obramowaniem   Ciąg dalszy brukowania   Klinowanie kostek kruszywem
         
       
Wmiatanie kruszywa w przestrzenie między kostkami        
 
 

 
 
KROK 8   Efekt końcowy
 
     
 
   
Część wypoczynkowa   Taras górny i dolny   Taras dolny
         
   
Taras dolny oraz wejście do domu   Wejście do domu   Drugie wejście do domu
         
   
Łącznik schodów oraz ścieżki   Połącznie tarasu i częsci zielonej   Łącznik ścieżki oraz tarasu
         
   
Łącznik ścieżki oraz tarasu   Widok z tarasu   Ścieżka
         
     
No teraz to rozumiem...   Mrrrrrrrrr...