Ogólny przebieg brukowania

Podłoże - musi być stabilne, wolne od warstwy próchniczej, by mogło bezpiecznie przenieść obciążenia z nawierzchni za pośrednictwem warstwy nośnej.

Warstwa nośna - ma za zadanie rozłożenie ciężaru przyjmowanego przez warstwę klinkieru i odprowadzenie wsiąkającej deszczówki.

Podsypka - w postaci drobnego żwiru lub gruboziarnistego piasku płukanego - stanowi warstwę ochronną dla klinkieru (zapobiega uszkodzeniom bruku przez należytą stabilizację w podłożu) i służy jednocześnie do zaznaczania pochyłości.

Warstwa klinkieru - odporna na ścieranie nawierzchnia z klinkieru, ułożona z bruku o dowolnych kolorach, formatach i kształtach.