Kalkulator ogrodzeń

Budując ogrodzenie warto wiedzieć, że:
  • do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale w przypadku ogrodzenia od strony ulicy i drogi publicznej trzeba zgłosić ten fakt do właściwego urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem robót,
  • ogrodzenie między sąsiednimi działkami nie wymaga zgłoszenia jeśli jego wysokość nie przekracza 2,2 m
  • ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki,
  • brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz, nie powinny mieć progów utrudniających przejazd niepełnosprawnym,
  • minimalna szerokość furtki w świetle wynosi 90 cm, a bramy wjazdowej 240 cm.

POBIERZ:
lhl_klinkier_kalkulator_ogrodzenKalkulator ogrodzeń - zapotrzebowanie materiałowe [format: XLS, rozmiar: 2,66 MB]