Ile to kosztuje?

Porównanie kosztów wykonania ścian w różnych technologiach

Podczas budowy domu baczną uwagę zwraca się na początkowe koszty związane z przeprowadzeniem całej inwestycji. Zdarza się, że decyzje związane z wyborem określonej technologii budowy czy zastosowaniem danych materiałów zapadają po przeanalizowaniu wyłącznie strony kosztowej. Należy jednak pamiętać o tym, że budując dom robi się to najczęściej z myślą o jego wieloletnim użytkowaniu, stąd równie ważne są aspekty związane z kosztem utrzymania budynku. Przedstawiona poniżej tabela dowodzi, że już na przestrzeni 10 lat użytkowania domu zastosowanie elewacji klinkierowej okazuje się o wiele tańszym rozwiązaniem niż pokrycie domu tynkiem.
POLICZ KOSZTY ON-LINE
uruchom aplikacj? >>

Ściana murowana budynku parterowego o powierzchni 100 m2:
Rozwiązania przykładowe - koszty wykonania i utrzymania przy założeniu odświeżania elewacji tynkowej co 5 lat.Nakłady i ceny wg. SEKOCENBUD oraz KNR z I kwartału 2017 r. (ceny netto):
stawka robocizny 14,77/rbh; nakład pracy na wykonanie 1 m2 elewacji klinkierowej 2,6 h.

SEKOCENBUD - ogólnopolska baza cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny.
KNR - Katalog Nakładów Rzeczowych - gromadzi dane o czasie wykonywania danej czynności lub pracy.