Cegły modułowe arte - wykonawstwo

DYLATACJE
Dla zapewnienia optymalnej pracy elewacji budynek należy podzielić siatkę dylatacji poziomych i pionowych. rozstaw dylatacji pionowych nie powinien przekraczać 12 m, a dylatacji poziomych 9 m.ZAPRAWA
Do murowania cegieł modułowych arte zaleca się stosowanie zapraw cementowych do klinkieru klasy M5.ROZPOCZĘCIE MUROWANIA
Przed rozpoczęciem właściwego murowania pierwszą warstwę cegieł modułowych arte należy ułożyć bez użycia zaprawy. Pozwoli to na prawidłowe rozmierzenie elewacji i skontrolowanie zgodności stanu istniejącego z projektem.

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
Pierwszą warstwę cegieł modułowych arte należy ułożyć na zaprawie o grubości max. 20 mm rozłożonej na całej szerokości fundamentu. jeżeli niezbędne okaże się wykonanie grubszej warstwy wyrównującej, należy ją wykonać z betonu B 10.

PODPARCIE ELEWACJI
Warstwa licowa z cegieł modułowych arte powinna zostać podparta zarówno na całej długości, jak i szerokości elewacji. Podparcie pionowe polega na oparciu elewacji na wspornikach stalowych lub płytach będących przedłużeniem stropów międzykondygnacyjnych. Podparcie poziome uzyskuje się przy pomocy kotew.

SZCZELINA WENTYLACYJNA
Pomiędzy warstwą elewacyjną a ociepleniem muru zaleca się wykonanie szczeliny wentylacyjnej o grubości oko?o 3-4 cm.