Cegły modułowe arte - abc projektowania
WARSTWA LICOWA

Szerokość cegły modułowej arte wynosi 9 cm. Pozwala to na zmniejszenie szerokości muru w stosunku do klasycznej cegły aż o 3 cm.

KOTWIENIE

Do kotwienia elewacji z cegieł modułowych arte zaleca się stosowanie tzw. kotew do późniejszego montażu (kotwy wbijane lub wkręcane).Jeżeli ściana osłonowa jest wznoszona równocześnie ze ścianą konstrukcyjną zaleca się stosowanie kotew typu PK lub L.Zgodnie z PN-B 03002:1999 r kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenia antykorozyjne. liczba kotew powinna być nie mniejsza niż 4 sztuki/m2 ściany. Dodatkowo wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz wzdłuż krawędzi powinno się rozmieszczać kotwy liniowo w ilości nie mniejszej niż 3 szt./m bieżący.

W przypadku dużych obciążeń wiatrem (szczególnie na otwartych terenach oraz w rejonach górskich i nadmorskich) zaleca się zwiększenie liczby kotew przypadających na metr kwadratowy elewacji. Zgodnie z PN-EN 845-1 nominalna długość zakotwienia nie powinna być mniejsza niż 40 mm.
              
      
ZBROJENIE KONSTRUKCJI
Cegły modułowe arte zostały stworzone z myślą o projektowaniu i wykonywaniu ścian osłonowych bez przesunięcia spoin pionowych. warunkiem takiego rozwiązania jest zazbrojenie wszystkich spoin wspornych w murze np. prefabrykowaną stalową kratowniczką z prętów o średnicy < 6mm zatopioną w zaprawie.
          
Dopuszcza się również łączenie ścian w narożu (bez przewiązania pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spoin wspornych (jak wyżej). Grubość otuliny zbrojenia reguluje PN-B-04440: 1999/Az 1 2004. Grubość otuliny liczona od lica cegły powinna być nie mniejsza niż 15 mm, natomiast nad i pod zbrojeniem nie mniejsza niż 2 mm.