Bruk klinkierowy - zawsze jak nowy

Bruk to produkt znany doskonale chyba wszystkim. Stykamy się z nim w naszym codziennym życiu - spacerując po wykonanych z niego chodnikach, uliczkach, tarasach, ścieżkach ogrodowych, alejkach itp. Nie każdy jednak wie, że bruk brukowi nierówny. Oto czym się charakteryzuje bruk klinkierowy.Materiał

Ceramika - glina wypalana w temperaturze 1110 st. C. Materiał ekologiczny - naturalny i trwały.

Grubość 47 mm bruku klinkierowego LHL >= 80 mm bruku betonowego

Bruk klinkierowy LHL o grubości 47 mm ma 4 x większą wytrzymałość niż kostka betonowa o grubości 80 mm, ponieważ uformowana i sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki gwarantujące bardzo wysoką wytrzymałość materiału - 200 MPa. Jest uniwersalny - może być wykorzystywany do budowy ścieżek, tarasów, podjazdów, ulic, parkingów itp.

Kolor   

Trwały i odporny na blaknięcie, taki sam w całym przekroju. Bogactwo barw uzyskuje się dzięki wykorzystaniu różnych glin, które naturalnie wypalają się na różne kolory, bez żadnych sztucznych dodatków czy barwników. Wieczysta gwarancja koloru.

Liczba powierzchni licowych i segmenty zastosowań
    
5
możliwych do wykorzystania powierzchni w pojedynczej kostce bruku (2 powierzchnie płaskie + 2 główki + 1 wozówka), bo powierzchnie boczne bruku klinkierowego są gładkie, co pozwala je wykorzystać także do wykończeń, np. obrzeży, krawężników, schodów, murków i innych elementów małej architektury. Oszczędzamy na dodatkowych elementach wykończeniowych.

Odporność na poślizg

Najwyższa
odporność na poślizg (klasa U3) w każdych warunkach (powierzchnia sucha i wilgotna), ponieważ w wyniku użytkowania jego powierzchnia nie ulega polerowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania.

Odporność na ścieranie

Klasa A2 - Średnia ilość startego materiału w wyniku badania na podstawie PN-EN 1344 nie powinna przekroczyć 1100 mm3. Prawie 20 x mniejsza ścieralność, bo bruk klinkierowy to spiek ceramiczny w którym trudno wyodrębnić i oderwać pojedyncze ziarna, dzięki czemu jego ścieralność jest niewielka. Trwałość i elegancja na lata.

Odporność na słabe kwasy

Odporny.
Odporność na słabe kwasy (np. sok z cytryny czy ocet) jest cechą naturalną ceramiki, ponieważ wykorzystywana do produkcji klinkieru glina w czasie obróbki termicznej zmienia swą strukturę do postaci niereaktywnej. W wyniku tego staje się odporna na działanie kwasów, detergentów i innych substancji żrących. Łatwość pielęgnacji i odporność na zabrudzenia.


Zobacz również: