Zarząd i Dyrekcja

 

Grzegorz Ploska

tel.: 32 23 94 100

Prezes Zarządu

Lucyna Grabowska

tel.: 32 23 94 100

Dyrektor Finansowy - członek Zarządu

Piotr Czerski

tel.: 32 23 94 100

Dyrektor Handlowy - członek Zarządu