Zarząd i Dyrekcja

 

Grzegorz Ploska

tel.: 32 23 94 100

Prezes Zarządu

Piotr Czerski

tel.: 32 23 94 100

Dyrektor Eksportu - członek Zarządu