Kontakt
 
Gdzie kupić?

Dział Logistyki

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
godz: 8:00 - 16:00


Fax Działu Logistyki:
32 23 94 101

 

Agnieszka Jakubowska

tel.: 32 23 94 110

Specjalista ds. Logistyki
OBS?UGIWANY REGION: I, II
Województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie (tylko powiaty: s?upski, bytowski, cz?uchowski, chojnicki), wielkopolskie (pn cz??? do/wraz z powiatami: gnie?nie?ski, pozna?ski, ko?cia?ski, wolszty?ski), podlaskie, warmi?sko-mazurskie, mazowieckie (powiaty: ostro??cki, ostrowski, przasnyski),

Anna Pakuszewska

tel.: 32 23 94 116

Zast?pca Kierownika Dzia?u Logistyki
OBS?UGIWANY REGION: III i VI
Województwa: dolno?l?skie, opolskie,
?ódzkie (powiaty: ??czycki, podd?bicki, sieradzki, wielu?ski, wieruszowski, zdu?skowolski, ?aski), wielkopolskie (pd cz??? do/wraz z powiatami: s?upecki, wrzesi?ski, ?redzki, ?remski, gosty?ski, leszczy?ski), ?l?skie, ma?opolskie (zach. cz??? do/wraz z powiatami: proszowicki, krakowski, wielicki, my?lenicki, nowotarski)

Dorota Sadaj

tel.: 32 23 94 112

Specjalista ds. Logistyki
OBS?UGIWANY REGION: IV, V
Województwa: kujawsko-pomorskie (bez powiatów: nakielski, s?pole?ski), ?ódzkie (bez powiatów: ??czycki, podd?bicki, sieradzki, wielu?ski, wieruszowski, zdu?skowolski, ?aski), mazowieckie (powiaty: ostro??cki, ostrowski, przasnyski), podkarpackie, ?wi?tokrzyskie, lubelskie, ma?opolskie (wschodnia cz??? do/wraz z powiatami: brzeski, boche?ski, limanowski, nowos?decki)

Justyna Zimon

tel.: 32 23 94 114

Specjalista ds. Logistyki
OBS?UGIWANE KRAJE:
Niemcy, Rosja, Kaliningrad, kraje nadba?tyckie, Ukraina, Bia?oru?, Bu?garia, Rumunia, W?gry, Czechy, S?owacja oraz nowe rynki