Gwarancje

LHL Klinkier Sp.z o.o. udziela na swoje cegły, płytki i bruki klinkierowe

nawet do 50 lat gwarancji!Warunkiem uzyskania gwarancji jest wypełnienie Formularza gwarancyjnego i przesłanie go wraz z kopią dowodu zakupu (fakturą lub paragonem - nie później niż do 24 miesięcy od daty zakupu towaru) do LHL Klinkier, na poniższy mail:
- e-mail: awizacje@klinkier.pl30 lat gwarancji

Dokumenty do pobrania:


50 lat gwarancji

Zasady rozszerzenia gwarancji LHL na 50 lat:
  1. LHL Klinkier Sp. z o.o. oferuje przedłużenie gwarancji na cegły, płytki, bruki klinkierowe do 50 lat.
  2. Warunkiem otrzymania rozszerzonej gwarancji jest brak wystąpienia o gwarancję na 30 lat.
  3. Przedłużenie gwarancji jest usługą odpłatną.
  4. Opłata za przedłużenie gwarancji wynosi 5 groszy od każdej sztuki wyrobu, lecz nie mniej niż 100 złotych.
  5. Wykupienie przedłużonej gwarancji może nastąpić w momencie zakupu wyrobów lub w okresie 24 miesięcy od daty zakupu wyrobów.
  6. Żądanie przedłużenia gwarancji należy zgłosić wypełniając Formularz gwarancyjny i przesyłając go jednocześnie z dowodem zakupu wyrobu lub jego kopią (na adres kontakt@klinkier.pl z dopiskiem "Zgłoszenie gwarancyjne"). Na tej podstawie LHL Klinkier wskaże kwotę oraz rachunek bankowy do jej zapłaty.
  7. Po dokonaniu zapłaty Klientowi zostanie przekazana przedłużona gwarancja na okres 50 lat.

Dokumenty do pobrania: