Gwarancje

Warunkiem uzyskania gwarancji jest wypełnienie Formularza gwarancyjnego i przesłanie go wraz z kopią dowodu zakupu (fakturą lub paragonem - nie później niż do 24 miesięcy od daty zakupu towaru) do Lode-Polska, na poniższy mail:
- e-mail: awizacje@klinkier.pl30 lat gwarancji

Dokumenty do pobrania:


50 lat gwarancji

Zasady rozszerzenia gwarancji na produkty marki LHL Klinkier na 50 lat:
  1. Lode-Polska oferuje przedłużenie gwarancji na cegły, płytki i bruki klinkierowe marki LHL Klinkier do 50 lat.
  2. Warunkiem otrzymania rozszerzonej gwarancji jest brak wystąpienia o gwarancję na 30 lat.
  3. Przedłużenie gwarancji jest usługą odpłatną.
  4. Opłata za przedłużenie gwarancji wynosi 5 groszy od każdej sztuki wyrobu, lecz nie mniej niż 100 złotych.
  5. Wykupienie przedłużonej gwarancji może nastąpić w momencie zakupu wyrobów lub w okresie 24 miesięcy od daty zakupu wyrobów.
  6. Żądanie przedłużenia gwarancji należy zgłosić wypełniając Formularz gwarancyjny i przesyłając go jednocześnie z dowodem zakupu wyrobu lub jego kopią (na adres awizacje@klinkier.pl z dopiskiem "Zgłoszenie gwarancyjne"). Na tej podstawie Lode-Polska wskaże kwotę oraz rachunek bankowy do jej zapłaty.
  7. Po dokonaniu zapłaty Klientowi zostanie przekazana przedłużona gwarancja na okres 50 lat.

Dokumenty do pobrania: