Cegielnie

Zakład Gozdnica

Złoża Monokliny Przedsudeckiej - jedyna wypalająca się na żółto glina w Polsce

SAHARA – jedyna żółta cegła
produkowana w Polsce
Gozdnica położona jest w województwie lubuskim, w obrębie Borów Dolnośląskich. Miasto to rozwinęło się w XVIII w. wokół manufaktury ceramiczno-kamionkowej. Bogate i liczne pokłady gliny (iły mioceńskie) sprawiły, że w drugiej połowie XVIII wieku funkcjonowała tu największa w Europie manufaktura ceramiczno-kamionkowa.


Historia zakładów ceramicznych w Gozdnicy udokumentowana aktami prawnymi sięga początku XIX wieku. Wtedy właśnie produkcji ceramicznej podjął się tu mistrz Gottfried Sturm, który rozwijając technologię oraz inwestując kapitał, powiększył zdolności produkcyjne fabryki. Do największego rozkwitu zakładu doprowadził syn mistrza - John Sturm. Wówczas dachówki gozdnickie pokrywały między innymi dachy dworca głównego w Lipsku, budynku konsulatu w Helsinkach oraz gmachu na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Przy budowie tych obiektów znalazła też zastosowanie cegła z Gozdnicy. 


Okres od II połowy XIX wieku do II wojny światowej - to dalsza rozbudowa i koncentracja przemysłu ceramicznego w Gozdnicy. Czas II wojny światowej dla zakładów oznaczał produkcję na potrzeby militarne. W latach powojennych, po odbudowie zniszczeń, utworzono Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej. Przekształcenia organizacyjne i gospodarcze spowodowały łączenie zakładów oraz wzrost ich potencjału, a przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Lubuskie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej i w tej formie prowadziło działalność do roku 1991. Wtedy to dalsze przekształcenia doprowadziły do powstania Gozdnickich Zakładów Ceramiki Budowlanej Spółki z o.o. z siedzibą w Gozdnicy. W 2000 r. zakłady te stały się częścią Grupy CRH KLINKIER. W 2017r zostały przejęte przez Grupę Lode.


Główny profil działalności firmy to produkcja cegieł klinkierowych.  Unikalne właściwości pozyskiwanego surowca, charakteryzującego się bardzo małą zawartością tlenków żelaza umożliwiają produkcję cegieł klinkierowych w kolorze żółtym, znanych od lat na rynku pod nazwą SAHARA, oraz pomarańczowym pod nazwą OCHRA. Charakterystyczny dla gozdnickiego klinkieru żółty kolor, a zarazem kolor tak wyjątkowy dla cegieł, uzyskuje się jedynie z naturalnych surowców wypalanych w wysokiej temperaturze. Najbardziej spektakularnym obiektem powstałym z cegły Sahara jest Bazylika w Licheniu.


Naturalne, doskonale harmonizujące z otoczeniem barwy gozdnickich cegieł i bruków pozwalają na ciekawe rozwiązania architektoniczne, czego przykładem jest wiele powstałych obiektów mieszkalnych, sakralnych, użyteczności publicznej. Elewacje wykonane z klinkieru znakomicie współgrają z innymi materiałami budowlanymi - drewnem, kamieniem, szkłem. Aby uzyskać jak najwyższą jakość produktów, Gozdnica zakupiła jeden z najnowocześniejszych przerobów gliny z użyciem niemieckiej technologii maszyn Rietera, przez co uzyskiwana jest jednorodność wyrobienia surowca. Ucinacz Freymatic oraz w pełni skomputeryzowany proces suszenia i wypału dają pewność, że wszystkie produkty wytwarzane w cegielni Gozdnica nie tylko spełniają, ale nawet przewyższają wymogi jakościowe dotyczące cegieł klinkierowych w klasie 35, określone w Polskiej Normie (PN-B-12008:1996). 


Wiodące produkty: 
Sahara, Sahara ton, Sahara miodowa, Sahara cieniowana, Ochra, Ochra ton, Kalahari ton, Etna, Syriusz Cieniowany, Nepal Cieniowany, Tybet cieniowany.PATOKA INDUSTRIES Ltd. Sp. z o. o.

Cegielnia w Patoce charakteryzuje się unikatową w skali światowej technologię produkcji opartą o kultywowaną od przeszło wieku tradycję. Jej sercem jest kręgowy piec Hoffmana. Pochodzące stąd cegły i bruki cieszą się niezmiennym zainteresowaniem wśród osób obdarzonych poczuciem piękna - określane są nawet mianem klinkieru dla koneserów.Wyroby pochodzące z Patoki wykorzystywane są chętnie nie tylko przy realizacji nowych projektów architektonicznych, ale ze względu na swą specyfikę są również niezastąpione przy renowacjach zabytkowych obiektów. Produkty powstające w tej niecodziennej cegielni odnaleźć możemy między innymi na Zamku Królewskim na Wawelu, w Klasztorze Cystersów w Sulejowie, w Klasztorze na Jasnej Górze, Barbakanie w Warszawie czy Zamku w Malborku.

TROCHĘ HISTORII

Patoka jest przysiółkiem wsi Panoszów, położonej na linii Częstochowa - Opole. Od XIX wieku teren ten, dzięki bogatym złożom gliny, związany jest z przemysłem ceramicznym. Cegielnia w Patoce działa od ponad 120 lat w oparciu o okoliczne, bogate złoża gliny. W XIX i XX wieku, gdy panowała moda na palenie tytoniu w fajkach ceramicznych, produkowano ich w okolicy kilkaset tysięcy rocznie, a do ich wytwarzania ściągnięto fachowców z Holandii. Produkowano także cegłę budowlaną klinkierową i dachówki. Na terenie cegielni znajdował się również tartak. Pałac w Patoce zamieszkiwali: książę Radolin, hrabia Chłapowski, Preussler i jako ostatni Hermann Reemtsma (do 1945 r.)

SUROWIEC

Do produkcji cegieł i bruków klinkierowych używa się zaledwie dwóch składników: piasku oraz czystej, pozbawionej szkodliwych substancji gliny. Cegielnia korzysta z własnego złoża, z którego glinę wydobywa się metodą odkrywkową Jest ona jednorodna, o wysokiej jakości i znakomicie nadaje się do produkcji wyrobów klinkierowych. Wykorzystują ją także firmy produkujące płytki ceramiczne oraz dachówki.

TAJEMNICA

Cała tajemnica niezwykłej jakości klinkieru z Patoki związana jest z piecem i technologią wypalania. Sercem Patoki jest tradycyjny, opalany węglem kręgowy piec Hoffmana. Historia pieca kręgowego sięga roku 1858, gdy Fryderyk Hoffman zbudował piec pierścieniowy, którego udoskonalona przez lata konstrukcja, doprowadziła do powstania pieca kręgowego. Wypalanie w piecu kręgowym Hoffmana, opalanym węglem z ręczną ustawką, rozładunkiem i sortowaniem powoduje powstanie kombinacji różnych odcieni kolorystycznych poprzez wszystkie wariacje czerwieni do grafitu. Drobne odkształcenia, deformacje oraz przebarwienia i ożużlenia umożliwiają wydobycie naturalnego piękna powstających tu produktów.

Specyficzny klimat patockiej cegielni tworzy nie tylko tradycyjna technologia wypału, ale również pracujący w niej ludzie. Czterech palaczy, pracujących w systemie zmianowym, czuwa nad właściwym przebiegiem wypalania cegły. Proces ten trwa 8 dni, a towarzyszy mu temperatura 1100 st. C. Uzyskuje się ją przez odpowiednie dozowanie (ręczno-mechaniczne) miału węglowego. Palenisko stanowi odpowiednio ułożona cegła, a dozowniki umieszczone są w "suficie” paleniska. Przez odpowiednie otwory odbywa się dozowanie miału i kontrola procesu spalania, a tym samym właściwej temperatury. Właśnie poprzez odpowiednią temperaturę uzyskuje się określone odcienie cegły.

Charakterystyczną cechą pieca kręgowego Hoffmana jest „wędrujący” cykl produkcji. Związany jest on z przemieszczaniem się ognia w piecu. Palacze, którzy kontrolują proces wypalania, dokładnie wiedzą kiedy przestawić dozowniki miału węglowego (i tym samym „przesunąć ogień w palenisku) na kolejny odcinek pieca. Ogień w piecu wygasa na krótko jedynie w okresie zimowym. Wtedy prowadzone są prace konserwacyjne i remontowe w cegielni, m.in. wymieniane są cegły stropowe pieca.

PRODUKT

Cegielnia Patoka Industries Ltd, produkuje kilka milionów cegieł rocznie. W większości jest to cegła o wymiarach podstawowych, resztę stanowi bruk klinkierowy i kształtki wykończeniowe. Również tutaj odbywa się produkcja specjalnych form przeznaczonych do renowacji zabytkowych obiektów, prac konserwatorskich itp. Cegły i bruki z Patoki są unikalne zarówno pod względem właściwości fizycznych jak i kolorystyki, spełniają wymagania najostrzejszych norm, w tym niemieckiej DIN 105. Mimo tradycyjnej technologii produkcji ich jakość w niczym nie odbiega, a wręcz przeciwnie - często przewyższa, wyroby powstające w najnowocześniejszych cegielniach. Produkty te są bardzo cenione wśród handlowców i inwestorów związanych z rynkiem budowlanym.

Liczne jest też grono „fanów” cegieł z Patoki wśród architektów, którzy w tworzonych przez siebie projektach potrafią umiejętnie wykorzystać różne odcienie cegły licowej, a także przebarwienia, drobne odkształcenia, finezyjne deformacje i ożużlenia, nadając elewacjom wyjątkowy, niepowtarzalny wyraz.

Wiodące produkty:
Cegły: Classic, Rustika, Antika, Rustika Glazurowana, Classic Glazurowana, Antika Glazurowana, Super, bruk Classic, bruk Mozaika, Płytka Classic, Bruk Antika.


Pałac w Patoce


Zdjęcie zakładu


Kręgowy Piec Hoffmana


Otwór w suficie paleniska


Dozowniki miału węglowego

 
Cegły po wypaleniu